Địa chỉ: CHỢ 312 ĐĂCKGAN ĐĂCKIL ĐẮC NÔNG Giá 150 triệu/m
Diện tích: 650m2 Hình thức:

Danh mục: