Địa chỉ: ĐÁ BẠC , CHÂU ĐỨC, BÀ RỊA VŨNG TÀU Giá 150tr/m2
Diện tích: 997m2 Hình thức:

Danh mục: