Địa chỉ: Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Giá 1.680 tỷ
Diện tích: 80m2 Hình thức:

Danh mục: