Địa chỉ: Hà Tu TP Hạ Long Giá
Diện tích: 206.7m2 Hình thức:

Danh mục: