Địa chỉ: Hưng Thinh, Trảng Bom, Đồng Nai Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: