Địa chỉ: Láng Dài, Đất Đỏ, BRVT.  Giá 2,5tỉ
Diện tích: 1800m2  Hình thức:

Danh mục: