Địa chỉ: Nham Sơn, Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang. Giá 2.1 tỷ có thương lượng
Diện tích: 117.1m2 Hình thức:

Danh mục: