Địa chỉ: Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương. Giá 900tr
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: