Địa chỉ: phường An Phú Đông , Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Giá 11.5 tỷ
Diện tích: 146.5m2 Hình thức:

Danh mục: