Địa chỉ: Quảng Khê, huyện ĐăkGlong, tỉnh Đăk Nông. Giá
Diện tích: 2,3 ha Hình thức:

Danh mục: