Địa chỉ: Tân Hiệp Long Thành, Đồng Nai Giá 550 tr/sào
Diện tích: 2ha Hình thức:

Danh mục: