Địa chỉ: Thị Trấn Eaknop, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk. Giá 3 tỉ.
Diện tích: 1402 m2 Hình thức:

Danh mục: