Địa chỉ: Thôn Tiền Lâm Xã Đông Thanh, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng. Giá 6,6 tỷ
Diện tích: 4970m2 Hình thức:

Danh mục: