Địa chỉ: TT TT Đức Phong, Bù Đăng Bình Phước Giá 3 ty700
Diện tích: 1200m2 Hình thức:

Danh mục: