Địa chỉ: Vĩnh Tiến Kim Bôi Hòa Bình Giá 2.3 triệu/m2
Diện tích: 2550m2 Hình thức:

Danh mục: