Địa chỉ: XÃ AN ĐIỀN -THỊ XÃ BẾN CÁT-TỈNH BÌNH DƯƠNG Giá 2 tỷ4
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: