Địa chỉ: Xã Đăk r'măng, Huyện Đăk Glong tỉnh Đăk nông. Giá
Diện tích: 289.2m2 Hình thức:

Danh mục: