Địa chỉ: Khánh Nam, Khánh vĩng, Khánh Hoà Giá 700tr
Diện tích: 500m2 Hình thức:

Danh mục: