Địa chỉ: Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre Giá 1.4 tỷ
Diện tích: 146.1m2 Hình thức:

Danh mục: