Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 6tỷ
Diện tích: 76,3m2 Hình thức:

Danh mục: