Địa chỉ: Thị Trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm , Lâm Đồng Giá 13 tỷ
Diện tích: 3979.5 m2 Hình thức:

Danh mục: