Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 1.5 Triệu/1m2
Diện tích: 6781m2 Hình thức:

Danh mục: