Địa chỉ: xã Sông Khoai ,thị xã Quảng Yên ,tỉnh Quảng Ninh Giá 13,5 triệu/m2
Diện tích: 182,8m2 Hình thức:

Danh mục: