Địa chỉ: 12 LỘC THÀNH, BẢO LÂM, LÂM ĐỒNG. Giá 1 tỷ 5
Diện tích: 3 SÀO 3 Hình thức:

Danh mục: