Địa chỉ: Thôn 2, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước. Giá 900 TRIỆU
Diện tích: 360 m2, Hình thức:

Danh mục: