Địa chỉ: Thôn 3, xà Đắk Cấm, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum Giá
Diện tích: 212.9 m2 Hình thức:

Danh mục: