Địa chỉ: Thôn 6quảng tân huyện Dak Rlap tỉnh Dăk Nông Giá 1.65 tỷ
Diện tích: 1.2 ha Hình thức:

Danh mục: