Địa chỉ: Thôn 7 xã Long Bình huyện Phú Riềng, Bình Phước. Giá 2ty /1 hec thương lượng nhẹ.
Diện tích: 13hec6 Hình thức:

Danh mục: