Địa chỉ: Lộc An,huyện Bảo Lâm ,tỉnh Lâm Đồng Giá 850 tr
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: