Địa chỉ: Thôn Cồn Mong, Xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng Giá 3 tỷ 1
Diện tích: 80.3 m2 Hình thức:

Danh mục: