Địa chỉ: Thôn Hải Thúy, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận Giá 1.2 tỷ
Diện tích: 6529.5m2 Hình thức:

Danh mục: