Địa chỉ: Xã Đa Chais - Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng. Giá 7 tỷ .
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: