Địa chỉ: Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai Giá 650 triệu  - 1 tỷ 3.
Diện tích: 105m2 - 200m2 Hình thức:

Danh mục: