Địa chỉ: Thôn Nông Trường, Xã Ia Glai, Huyện Chư Sê, Gia Lai. Giá 559 triệu
Diện tích: 350m2 Hình thức:

Danh mục: