Địa chỉ: Thôn Phú Hậu, Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa Giá 790 triệu
Diện tích: 99.3m2 Hình thức:

Danh mục: