Địa chỉ: Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận Giá 300 triệu/ sào
Diện tích: 20000m2 Hình thức:

Danh mục: