Địa chỉ: thị trấn Mậu A. Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái Giá 6xx
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: