Địa chỉ: Tiểu khu 6 Tĩnh Giá Thành Hoá Giá 1.25 tỷ
Diện tích: 166.38m2 Hình thức:

Danh mục: