Địa chỉ: Tổ 5 Khu 1  Phường Hà Khẩu, Hạ Long Quảng Ninh Giá 650 triệu
Diện tích: 62.4m2 Hình thức:

Danh mục: