Địa chỉ: Tổ Dân Phố Lèo - Thị Trấn Kép - Lạng Giang - Bắc Giang Giá 650 - 660 TRIỆU
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: