Địa chỉ: Gia Lai Giá Giá thương lượng
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: