Địa chỉ: Trạm Hành 1 xã Trạm Hành tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Giá 700tr/ sào, đất có sổ 1.5 tỷ 1 sào
Diện tích: 2 sào - 1 mẫu 4. Hình thức:

Danh mục: