Địa chỉ: Thị trấn ĐakMil - ĐakMil- Đak Nông Giá 2.4 tỷ bớt lộc
Diện tích: 6x40m tc 50m2 Hình thức:

Danh mục: