Địa chỉ: Vĩnh Thanh Nhơn Trạch, Đồng Nai Giá 4,2 tỷ
Diện tích: 960m2 Hình thức:

Danh mục: