Địa chỉ: Ngay thôn Hà Lâm, Liên Hà, Lâm Đồng Giá 300 triệu/ sào
Diện tích: 21181 m2 Hình thức:

Danh mục: