Địa chỉ: Xã Cẩm Đường Long Thành, Đồng Nai. Giá 3,3 triệu/m2
Diện tích: 2648,2 m2 Hình thức:

Danh mục: