Địa chỉ: Xã Đồng tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước. Giá 1.55 tỷ
Diện tích: 8×34×100 Hình thức:

Danh mục: