Địa chỉ: Xã Đức Thuận, Tánh Linh, Bình Thuận Giá 2 tỷ 5
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: