Địa chỉ: Xã Đức Tín Đức Linh, Bình Thuận Giá 6 tỷ
Diện tích: 10950m2 Hình thức:

Danh mục: