Địa chỉ: Xã Lộ 25. Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai. Giá 4.3 tỷ
Diện tích: 1015.3m2 Hình thức:

Danh mục: